Course_Nominal_Roll_SS-31

<< Back to Course Nominal Roll

Ser No IC/SS No Name
1   CAPT KESHAV SINGH YADHAV
2   COL JITENDER KUMAR NARANG
3   CAPT ASHOK K NAIK
4   Brig Vinod Kumar Adappa, SM
5   Capt Nawal Kishor Singh
6   Col Rajeev Mathur
7   Capt Gurjeet Singh Raina
8   Col Manjit Singh Sahota
9   Capt Ashok Bhatnagar
10   Capt Keshav Singh Yadav
11   Brig Rajinder Pal Singh Rai
12   Capt Robin K Cherian
13   Col Sorakayala Thimma Reddy
14   Capt Vikram Sharma
15   Capt Sukh Jeet Singh Warich
16   Lt Col Tapash Kumar Basu
17   Col Jyotirmoy Mukherjee
18   Col Rajan Magoon
19   Capt RM Kothari
20   Capt Kanwaljeet Singh Gujral
21   Col Shailendra Pant
22   Col Subrata Chakraborty
23   Col Pramod Singh
24   Lt Col Umesh Chandra Yadav
25   Capt Mridul Kanti Chakraborty
26   Capt Tejinder Singh Wohra
27   Capt Naresh Kumar Kohli
28   Col Montgomery
29   CAPT KESHAV SINGH YADHAV